Archyvas

Informacija apie 2010 m. LPaD suvažiavimą

2010 m. lapkričio 19 d.viešbučio  Holiday Inn konferencijų salėje  įvyko LPaD ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Dalyvavo 32 nariai iš 48, taigi, suvažiavimas laikomas įvykusiu. Suvažiavimo metu buvo išrinkta naujos sudėties Taryba, Etikos komisija ir Revizijos komisija.

 

Išrinkta šios sudėties nauja LPaD Taryba:

 

 1. Ilona Kajokienė – Prezidentė (perrinkta antrai kadencijai)
 2. Edgaras Dlugauskas – viceprezidentas
 3. Jolanta Bičkienė – sekretorė
 4. Drąsutė Vaičekonytė - iždininkė
 5. Liudmila  Andrikienė (biblioteka)
 6. Sigita Žilėnienė (tarptautiniai ryšiai)
 7. Aušra Šapranauskienė (archyvas)

 

Etikos Komisija:

 1. Nomeda Barštienė - pirmininkė
 2. Rūta Telksnienė
 3. Vitalija Mickutė

 

Revizijos komisija

 1. Ieva Gaškaitė
 2. Audronė Nemanienė

Taryba ir komisijos artimiausiu metu bus perregistruota Registrų Centre.