Archyvas

Psichoterapinis gydymas žvelgiant pro mikroskopą: mokantis iš empirinių tyrimų ir klinikinės praktikos 2012.03.23-24

Lietuvos psichoanalizės draugija ir VU MF Psichiatrijos klinika 2012.03.23-24 

Viešbutis „Ecotel“
Vilnius, Slucko g. 8

Renginys skirtas psichoterapeutams, psichologams, psichiatrams, gydytojams - rezidentams.
Dalyvavusiems išduodami VU pažymėjimai.
Paskaitos skaitomos anglų kalba, pateikiama vizualinė medžiaga - su vertimu į lietuvių k.
Konferencijos mokestis: 
iki kovo 19 d. - 50 Lt įmokėjus į Lietuvos psichoanalizės draugijos (į.k.191615310)
sąskaitą Nr. LT 78 7044 0600 0105 8322. 
Mokant vėliau arba konferencijos metu - 70 Lt.

PROGRAMA

kovo 23 d.   16.00 LPaD Prezidentės I.Kajokienės sveikinimas  
  16.05 doc. E.Laurinaičio įžanginis pranešimas  
  16.15

Prof. dr. Horst Kächele
Esminės visų psichodinaminių
psichoterapijų aprašomosios sąvokos

Core Descriptive Concepts in All
Psychodynamic Psychotherapies

kovo 24 d. 9.30

Prof. dr. Horst Kächele
Atsitiktinės parinkties (ramdomizuoti)
versus natūralistiniai rezultatų tyrimai

 

Randomized vs Naturalistic
Outcomes Studies

kovo 24 d. 11.30

Prof. dr. Horst Kächele
Klinikinio atvejo studija - už ir prieš

 

The Clinical Case Study- Pro and
Con

 

Susidomėjusius kviečiame iš anksto registruotis internetu

http://www.doodle.com/83by7v3e4nvaz4cp


Dalyvio vieta garantuojama tik sumokėjus dalyvio mokestį