Archyvas

EFPP ir LPaD praktinė konferencija

2011m. lapkričio 4-5 d. Vilniuje įvyko  Europos Psichoanalitinės psichoterapijos federacijos bei Lietuvos psichoanalizės draugijos bendra praktinė konferencija „Darbas su praeities traumomis“.  Teorinius pranešimus bei dvi supervizijų grupes vedė psichoanalitikė Sandra Linford (Anglija) bei Gila Ofer (Izraelis). Renginys buvo atviras, skirtas ne tik draugijos nariams, bet ir kolegoms  psichoterapeutams, gydytojams, psichologams. Viso dalyvavo apie 45 dalyvius. Abi mokytojos padarė trumpus teorinius įvadus: apie trans-generacinę traumą ir su ja susijusius emocinius fenomenus (S. Linford) bei (ne)atleidimo procesą bei jo pasekmes psichikai (G. Ofer). Grupinėse supervizijose buvo pristatyta 8 klinikiniai atvejai. Seminaras organizuotas remiant  EFPP.