Naudojimo taisyklės

Naudojimosi LPaD biblioteka taisyklės:

1. Biblioteka laisvai gali naudotis LPaD nariai ir mokymo programų (LPaD ir IPTK ) kursantai.
2. Leidiniai iš LPaD bibliotekos imami 1mėn. 
3. Leidinių skaitymo terminą galima pratęsti iki 3mėn. 
4. Naudojimosi leidiniais laiką prasitęsia pats skaitytojas. Negalima prasitęsti naudojimosi laiko tuomet, kai knygą yra užsisakęs kitas skaitytojas.
5. Skaitytojas privalo nustatytu laiku grąžinti paimtus leidinius. 
6. Negrąžinus leidinio po 5 mėn. nuo jo  pasiėmimo,  laikoma, kad leidinys pradingęs. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos leidinį, privalo jį atpirkti arba atlyginti Tarybos nutarimu patvirtintą kainą.
7. Vienkartinis paimamų knygų kiekis ribotas (max 5 knygos).
8. Skaitytojams, nesilaikantiems arba kartotinai/grubiai pažeidusiems taisykles, Taryba gali laikinai apriboti teisę naudotis bibliotekos leidiniais.