Nariai

Paieška:


 1. Aistė Krupavičienė, aiste.cern@yahoo.com,
 2. Albina Venckūnienė, albinaven@gmail.com,
 3. Aušra Šapranauskienė, tel. 8-652-69977, ausra.sapranauskiene@gmail.com,
 4. Audronė Nemanienė, tel. 868901964, a.nemaniene@gmail.com,
 5. Aurelija Markevičienė, tel. 868683946, auremark@gmail.com,
 6. Aušra Kurienė, tel. 8-620-52299, ausra@pvc.lt,
 7. Algirdas Mačiulaitis, tel. +37069963110, algirdas.maciulaitis@gmail.com,
 8. Agnė Šapolienė, asapoliene@gmail.com,
 9. Aldona Vaičiulienė, aldona.vaiciuliene@leu.lt,
 10. Augė Niedvaraitė, tel. +37068798099, auge_niedvaraite@yahoo.com,
 11. Aušra Stankūnienė, tel. 8-698 05723, ausrastankune@gmail.com,
 12. Agnė Kirvaitienė, tel. 8-688-42222, info@psichoterapijoscentras.lt,
 13. Asta Pikšrienė, tel. +37061148099, asta.piksriene@gmail.com,
 14. Birutė Kazilionytė, tel. 8-698-79272, bkazilionyte@gmail.com,
 15. Birutė Flemming, tel. 8-687-36845, bdidziokaite@gmail.com,
 16. Brigita Baks, tel. 8-698-17777, bax.brigita@gmail.com,
 17. Diana Verseckienė, tel. 8 687 57012, dianaverseckiene@gmail.com,
 18. Drąsutė Vaičekonytė-Jonaitienė, tel. 8-676-00131, drasute@psichoterapeutas.lt,
 19. Dalia Mickevičiūtė, dalia.mickeviciute@gmail.com,
 20. Dalia Kuzmickienė, dalekuzmickiene@yahoo.com,
 21. Dalia Nasvytienė, dalia.nasvytiene@fsf.vu.lt,
 22. Daiva Apanavičienė, dapanavi@gmail.com,
 23. Dalia Minialgienė, dalia.minialgiene@gmail.com,
 24. Daiva Jakeliūnienė, tel. 8-686-24843, daivaj@gmail.com,
 25. Danguolė Garbarė, garbared@yahoo.com,
 26. Diana Šyvytė, diana.syvyte@yahoo.com,
 27. Daiva Barzdaitienė, tel. 8682 98660, daiva.barzdaitiene@yahoo.co.uk,
 28. Daina Natkevičienė, tel. 8-686-09894, d.natkeviciene@gmail.com,
 29. Eglė Gražienė, eglegra@yahoo.com,
 30. Eglė Račkauskaitė, 2eglerac@gmail.com,
 31. Erikas Stankūnas, tel. 8-698 17253, erikas.stankunas@gmail.com,
 32. Eglė Ražaitienė, egle.razaitiene@gmail.com,
 33. Ernesta Remouchamps, ernesta_remouchamps@yahoo.com,
 34. Edgaras Dlugauskas, tel. 8-620-30227, edgarasdluga@gmail.com,
 35. Erna Petkutė, tel. +37068741077, erna@pvc.lt, Vilnius
 36. Eglė Domarkienė, tel. 8 678 25669, egle.domarkiene@gmail.com,
 37. Goda Bačienė, tel. 8-615-40161, goda@seimosnamai.lt,
 38. Gediminas Kunca, g.kunca@gmail.com,
 39. Giedrė Bulotienė, tel. 8-610-74957, giebul@yahoo.com,
 40. Gabrielė Subačiūtė, kskgabriele@gmail.com,
 41. Gitana Vainiūnienė, gitana.vainiuniene@gmail.com,
 42. Gražina Liutkevičė, tel. +37067836177, grazina.liutkevice@gmail.com,
 43. Genoefa Šiaučiulienė, g.siauciuliene@gmail.com,
 44. Inna Dobriakova, i.dobriakova@gmail.com,
 45. Ina Undaravičienė, tel. +37067602753, ina.undaraviciene@gmail.com,
 46. Ieva Gaškaitė, tel. 8-610-40689, ievagaska@gmail.com,
 47. Inga Šulcienė, inga@sulciene.lt,
 48. Izabelė Grauslienė, izabele@kligys.com,
 49. Ilona Kajokienė, tel. 8-655-70944, ilonakajokiene@yahoo.com,
 50. Irena Akelienė, tel. 8 699 40239, Irena.akeliene@gmail.com,
 51. Inna Samuchova, Inna.samuchova@gmail.com,
 52. Jurga Gužauskienė, tel. +37062088663, jurga.guzauskiene@gmail.com,
 53. Jūratė Kochankienė, tel. +37060023173, jurate.kochankiene@gmail.com,
 54. Jolanta Antanina Dovydonienė, jolantaan@gmail.com, Anykščiai
 55. Jurita Dargužienė, juritadarg@gmail.com,
 56. Jolanta Bičkienė, tel. 8-610-34445, jolantaibickienei@yahoo.com,
 57. Jūratė Ulevičienė, tel. 8-521-53374, juleviciene@yahoo.com,
 58. Jevgenij Šarov, tel. 8-652-11612, sharoffy@gmail.com,
 59. Karina Morkūnienė, tel. 8674 04063, karina.morkuniene@gmail.com,
 60. Kotryna Varevičienė, tel. 8-686-30529, kotryna.vareviciene@gmail.com,
 61. Liudmila Andrikienė, tel. 8-686-77771, viltmila@gmail.com, Vilnius
 62. Lina Ramanauskaitė, tel. +37061670060, ramanauskaite.li@gmail.com, Trakai
 63. Mida Dominauskienė - Vaserė, midadom@gmail.com,
 64. Margarita Šimanauskienė, tel. 8-699-61910, margarita.simanauskiene@gmail.com,
 65. Nomeda Barštienė, tel. 8-686-17675, nomeda@only.lt,
 66. Olegas Lapinas, tel. 8-687-74655, lapino1961@yahoo.com,
 67. Robertas Balčiūnas, tel. +37067020848, Robboundin@yahoo.com,
 68. Rima Viliūnienė, tel. 8-698-18961, rima.viliuniene@gmail.com,
 69. Roma Jusienė, roma.jusiene@fsf.vu.lt,
 70. Regina Udrienė, tel. 8-687-14098, regina.udriene@gmail.com, Šiauliai
 71. Raimundas Milašiūnas, tel. 8-699-13180, rmilasiunas@takas.lt,
 72. Rūta Kadžiulienė , kadruta@yahoo.com,
 73. Rūta Telksnienė, tel. 8-614-13494, rutatel@gmail.com,
 74. Rasa Kazlauskienė, tel. 8-686-56276, rasakaz@gmail.com,
 75. Rima Samušytė, rima.samusyte@googlemail.com,
 76. Rema Židonienė, tel. 8-675-39909, rema@psichoanalize.lt,
 77. Sigita Žilėnienė, tel. 8-615-90867, siga.zileniene@gmail.com,
 78. Sandra Simanauskaitė, tel. 8-680-90245, sandrasimanauskaite@yahoo.com,
 79. Tomas Grigonis, tomas.grigonis@yahoo.com,
 80. Tomas Vilius Kajokas, tel. 8-699-30447, kajokastomas@yahoo.com,
 81. Vida Kilikevičienė, tel. 8-655-44123, vkilikeviciene@gmail.com,
 82. Vijolė Aputytė, tel. 8-684-66164, vijoleaputyte@yahoo.com, Vilnius
 83. Vilma Kuzmienė, tel. 8-698-10309, vilmaKK@qmail.com,
 84. Vaiva Bingelienė, vaivabingeliene@gmail.com,
 85. Virginija Mikėnienė, tel. 8 650 34836, virginija.mikeniene@gmail.com,
 86. Vitalija Gailevičiūtė, vita_glvct@yahoo.com,
 87. Violeta Barišauskaitė, tel. 8 614 46979, violetabari@gmail.com,
 88. Vitalija Mickutė, tel. 8 686 39726, vitalija.mickute@gmail.com,
 89. Vilma Vėlyvienė, vilvel@yahoo.com,