Kontaktai

Lietuvos psichoanalizės draugija

Įmonės kodas 191615310

adresas korespondencijai Latvių 19a

info@psichoterapija.org

a. s. Nr. LT 78 7044 0600 0105 8322