Žodynas

Pasirinkti kalbą:

Lietuvių Anglų

Pasirinkti pagal raidę


A B C D E F G H į J K L M N O P R S š T U V ž
Paieška:
Lietuvių Anglų
sadizmas sadism
sadomazochizmas sado-masochism
sąmonė consciousness
sampratos pradmuo, koncepcijos pradmuo pre-conception
sandara, struktūra structure
sapno darbas dream-work
sapno ekranas dream screen
sapno mintys dream thoughts
sąsaja link
saugykla container
savanaudiškumas, egoizmas egoism
savasties objektas selfobject
savastis the Self (H.Kohut)
savianalizė self-analysis
savigaila self-pity
savikliova self-assurance
savimeilė, narcisizmas narcissism
savimonė self-consciousness
savisauga self-preservation
savisaugos vara drive of self-preservation
savistaba introspection
savistaba, introspekcija introspection
savitvarda self-control
savivaizdis self-concept
savivoka self-awareness
savižina self-knowledge
seksualinė vara sexual drive
seksualumas sexuality
signalinis nerimas signal anxiety
simbolikos registras the Symbolic (J.Lacan)
simbolinis įgyvendinimas symbolic realization
simbolinis sulyginimas symbolic equation
simboliškumas symbolism
simbolių susidarymas symbol-formation
simptomo susidarymas symptom-formation
slaptasis turinys latent content
slopinimas suppression
somatinis prisiderinimas somatic compliance
struktūra, sandara structure
su objektu susijęs libido object-libido
subjektyvumas subjectivity
sublimacija sublimation
sudirginimo visuma sum of excitation
sukeitimas, konversija conversion
sunaikinimas annihilation
supanašėjimas, asimiliacija assimilation
superego superego
superinterpretacija over-interpretation
susaistymas binding
susaistytoji energija bound energy
susiejimas linking
susijungusių tėvų figūra combined parent-figure or combined parents
susijungusių tėvų figūra, sudėtinė tėvų figūra combined parent-figure
susilaikymo taisyklė rule of abstinence
sutirštinimas condensation
suvokimo tapatumas perceptual identity
svaja reverie