Žodynas

Pasirinkti kalbą:

Lietuvių Anglų

Pasirinkti pagal raidę


A B C D E F G H į J K L M N O P R S š T U V ž
Paieška:
Lietuvių Anglų
pagrindinė taisyklė fundamental rule
pagrindinės prielaidos basic assumptions
pakaitalas, pakaitinis darinys substitute or substitutive formation
pakaitinis darinys, pakaitalas substitutive formation or substitute
palengvinimas facilitation
panaikinimas (to kas padaryta) undoing (what has been done)
panieka contempt
papildomosios grandys complemental series
parafrenija paraphrenia
paranoidinė gynyba nuo depresinio nerimo paranoid defence against depressive anxiety
paranoidinė gynyba nuo depresinio nerimo paranoid defence against depressive anxiety
paranoidinė šizoidinė pozicija paranoid-schizoid position
paranoidinis paranoid
pasąmonė psn subconscious, subconsciousness psn
pasikliovimas kitu, anaklizė anaclysis or leaning-on
pasitenkinimo patyrimas expierence of satisfaction
pasitikėjimas savimi self-confidence
pasyvumas passivity
pasmerkimas judgement of condemnation
pastovumo principas principle of constancy
pašalinimas foreclosure
patologinė sandara pathological organization
pats self
pavydas envy
pavyduliavimas jealousy
perdirbimas working-through
perkėlimas transference
perkėlimo neurozė transference neurosis
perkrova hypercathexis
perkrova, hiperkateksis hypercathexis
persekiojimas persecution
perstūmimas displacement
perversija perversion
pirminė scena primal scene
pirminės fantazijos primal phantasies
pirminis išstūmimas primal repression
pirminis narcisizmas primary narcissism
pirminis procesas primary process
pirminis tapatinimasis primary identification
poambivalentinis post-ambivalent
polinkis nusikalsti criminality
priešybių pora pair of opposites
priešinimasis resistance
prieštaringa diskusija controversial discussion
prisikaupimo isterija retention hysteria
prižiūrimoji analizė control analysis or supervised analysis
projekcija projection
projekcinis tapatinimasis projective identification
proto ir kūno problema mind-body problem
psichika psyche
psichikos aparatas psychic apparatus
psichikos konfliktas psychic conflict
psichinė pusiausvyra psychic equilibrium
psichinė tikrovė psychic reality
psichinės energijos atitraukimas decathexis (withdrawal of cathexis)
psichinis išplėtojimas psychic working out or over
psichinis išplėtojimas psychic working out or psychic working over
psichinis atitikmuo psychic representative
psichinis pokytis psychic change
psichinis skausmas psychic pain
psichologinė gynyba psychological defence
psichoneurozė psychoneurosis
psichoterapija psychotherapy
psichozė psychosis
psichozinė asmenybės sandara psychotic personality organization