Žodynas

Pasirinkti kalbą:

Lietuvių Anglų

Pasirinkti pagal raidę


A B C D E F G H į J K L M N O P R S š T U V ž
Paieška:
Lietuvių Anglų
afanizė aphanisis
afektas affect
agresijos vara aggressive drive
agresyvumas aggressiveness
aktyvioji technika active technique
aktyvumas activity
aktualioji neurozė actual neurosis
alfa funkcija alpha-function
aloerotizmas allo-erotism
aloplastinis alloplastic
ambivalencija ambivalence
ambivalentiškas ambivalent
anaklitinė depresija anaclitic depression
anaklitinis objekto pasirinkimo būdas anaclitic type of object-choice or leaning-on type of object-choice
anaklitinis prisirišimas anaclitic attachment
anaklizė, pasikliovimas kitu anaclisis or leaning-on
analinis sadistinis tarpsnis anal-sadistic stage or anal-sadistic phase
analinis sadistinis tarpsnis anal-sadistic stage or phase
ankstyvosios nerimo situacijos early anxiety-situations
ankstyvosios vaikystės amnezija infantile amnesia
antikateksis anticathexis or countercathexis
antikateksis anticathexis, countercathexis
antikateksis countercathexis or anticathexis
antrinis išplėtojimas secondary elaboration or secondary revision
antrinis išplėtojimas secondary revision or secondary elaboration
antrinis narcisizmas secondary narcissism
antrinis procesas secondary process
aplinka environment
aprėpimas containing
aprėptas contained
apsauginė užtvara protective shield (against stimuli)
asimiliacija, supanašėjimas assimilation
asociacija association
atitaisymas reparation
atitinkąs ego ego-syntonic
atjauta empathy
atjauta, empatija empathy
atkūrimas, restitucija restitution or restoration
atmetimas disavowal
atminties pėdsakas memory-trace or mnemic trace
atminties simbolis mnemic symbol
atoveikio darinys reaction-formation
atsiskyrimas separation
atsiskyrimas, separacija separation
atstumtumo neurozė neurosis of abandonment
atvaizduojamumo aplinkybės considerations of representability
autistinė lytėjimo pozicija autistic-contiguous position
autoerotizmas auto-erotism
automatinis nerimas automatic anxiety
autoplastinis autoplastic