Žodynas

Pasirinkti kalbą:

Lietuvių Anglų

Pasirinkti pagal raidę


A B C D E F G H į J K L M N O P R S š T U V ž
Paieška:
Lietuvių Anglų
Tanatas Thanatos
tapatinimasis identification
tapatinimasis su agresoriumi identification with the aggressor
tarpinė erdvė transitional space
tarpinis objektas transitional object
tarpsnis, fazė stage or phase
tėvo kompleksas father complex
tiesioginė analizė direct analysis
tikroji savastis true-self
tikrovės ego reality ego
tikrovės principas reality principle
tikrovės vertinimas reality-testing
tikroviškas nerimas realistic anxiety
tikslo vaizdinys purposive idea
tinklelis the Grid (W.Bion)
topografija topography
trauma trauma
trauminė isterija traumatic hysteria
trauminė neurozė traumatic neurosis
troškimas wish
troškimo išsipildymas wish-fulfilment