Žodynas

Pasirinkti kalbą:

Lietuvių Anglų

Pasirinkti pagal raidę


A B C D E F G H I J L M N O P R S T U W
Paieška:
Anglų Lietuvių
acting out išveika
acting-in išveika terapijos metu
active technique aktyvioji technika
activity aktyvumas
actual neurosis aktualioji neurozė
adhesive identification kibusis tapatinimasis
adhesive identification kibusis tapatinimasis, kibioji identifikacija
adhesiveness of the libido libido kibumas
affect afektas
affection or tenderness švelnumas
afterwardness uždelstas veikimas
afterwardness, deffered action uždelstas veikimas
agency instancija
aggressive drive agresijos vara
aggressiveness agresyvumas
aim of the drive varos tikslas
allo-erotism aloerotizmas
alloplastic aloplastinis
alpha-function alfa funkcija
alteration of the ego ego pokytis
ambivalence ambivalencija
ambivalent ambivalentiškas
anaclisis or leaning-on anaklizė, pasikliovimas kitu
anaclitic attachment anaklitinis prisirišimas
anaclitic depression anaklitinė depresija
anaclitic type of object-choice or leaning-on type of object-choice anaklitinis objekto pasirinkimo būdas
anaclysis or leaning-on pasikliovimas kitu, anaklizė
anal-sadistic stage or anal-sadistic phase analinis sadistinis tarpsnis
anal-sadistic stage or phase analinis sadistinis tarpsnis
annihilation sunaikinimas
anticathexis or countercathexis antikateksis
anticathexis, countercathexis antikateksis
anxiety nerimas
anxiety hysteria nerimo isterija
anxiety neurosis nerimo neurozė
aphanisis afanizė
assimilation asimiliacija, supanašėjimas
assimilation supanašėjimas, asimiliacija
association asociacija
attention, evenly suspended or attention, evenly poised laisvai pasiskirstantis dėmesys
attention, evenly suspended or sttention, evenly poised dėmesys, laisvai pasiskirstantis
autistic-contiguous position autistinė lytėjimo pozicija
auto-erotism autoerotizmas
automatic anxiety automatinis nerimas
autoplastic autoplastinis