Etikos komisija

2018 metų lapkričio 23d. buvo išrinkta šios sudėties Etikos Komisija:

Edgaras Dlugauskas (pirmininkas), tel. 8-620-30227edgarasdluga@gmail.com,
Tomas Vilius Kajokas
Nomeda Barštienė
Mida Dominauskiene - Vaserė
Daiva Apanavičienė
 


Visi klausimai ar pareiškimai etikos klausimais pagal galiojantį Etikos Reglamentą turi
būti adresuoti EK pirmininkui