Apie mus

Lietuvos psichoanalizės draugija  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla užsiimančius psichologus, gydytojus, psichoterapeutus ir kitus specialistus, gilinančius psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias. 

LPaD tikslai: vienyti specialistus, besidominčius psichoanalize ir psichoanalitine psichoterapija bei taikančius psichoanalitinius metodus psichoanalizės, psichoterapijos praktikoje ar psichologiniame konsultavime; atstovauti jų interesams ir juos ginti valstybinėse, visuomeninėse ir viešose organizacijose; plėtoti psichoanalizės teoriją praktinėje, mokslinėje ir mokomojoje srityse; skleisti psichoanalizės žinias; užmegzti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis bei atskirais specialistais.

 

Šiuo metu Draugijai priklauso 85 nariai.